Totalentrepriser i Aarhus & Randers

Totalentreprisen benyttes ved større projekter, hvor der indgår mange forskellige håndværkere, som eksempel ved nybyggeri, om- og tilbygning eller i forbindelse med en større renovering.

Som totalentreprenør er det Toft & Alexandersen der har vi ansvaret for projektering, koordinering og udførelsen af den samlede byggeopgave.

Med udgangspunkt i dine/jeres ønsker, behov og budget udarbejder tegninger og beskrivelser til byggeriet. Inden indgåelse af entreprisekontrakten får du et tilbud samt en pris og tidsplan for projektet.

Som totalentreprenør på dit byggeprojekt står Toft & Alexandersen ApS for indhentning af de krævede byggetilladelser og varetager koordineringen af hele byggeprocessen og af alle håndværkere og leverancer undervejs, så tidsplanen overholdes, og alle opgaver udføres i korrekt rækkefølge, så det er tilfredsstillende for dig/jer samt at kvalitet er i orden og uden forsinkelser.

Med Toft & Alexandersen ApS som totalentreprenør er du således sikret en professionel byggeproces, hvor planlægningen af projektet er baseret på flere års erfaring med byggeledelse og på et kendskab til alle faser af et byggeprojekt.

Den overskyggende fordel ved totalentreprisen er for dig/jer som bygherre, at der kun bliver indgået en kontrakt med et enkelt byggefirma, som står for al koordinering og kontakt til underleverandører og bærer ansvaret for, at arbejdet udføres tilfredsstillende og i henhold til den indgåede kontrakt. Og dermed skal du/I kun afregne med et firma. Vi kan også hjælpe med fagentreprise og hovedentreprise til dit byggeri.