Hovedentreprise til private i Århus og Randers

Hovedentreprisen er betænkt ved store og mellemstore byggeprojekter, som involverer en række forskellige håndværkere og derfor kræver en del koordinering og en grundig planlægning af byggeprocessen.

Det er ligesom totalentreprisen ofte i forbindelse med nybyggeri, om- og tilbygning eller ved større renoveringer.

Med Toft & Alexandersen ApS som hovedentreprenør på dit byggeprojekt står vi for byggeledelsen og udførelsen af arbejdet. Du skal selv eller din byggerådgiver leverer projektets færdige tegnings- og beskrivelsesmateriale og sørger for indhentning af eventuelle byggetilladelser.

Vi Toft & Alexandersen ApS står for kontraktindgåelse med underleverandører, økonomistyring samt koordinering af arbejdsprocessen og de involverede håndværkere.

Vi sørger selvfølgelig også for, at byggeriet overholder tidsplanen og lever op til gældende lovkrav og Toft & Alexandersen ApS høje kvalitetsstandard.

Som bygherre på en hovedentreprise har du selv eller med hjælp fra en professionel rådgiver – ansvaret for tilsynet med arbejdets udførelse.

Som ved totalentreprisen har hovedentrepriseformen den fordel, at du/I som bygherre kun har indgået en kontrakt med et enkelt firma i forbindelse med byggeprojektet, samt du/I kun afregner med hovedentreprenøren.