Totalentrepriser med Toft & Alexandersen ApS: Fra Skitse til Færdigt Byggeri

Som totalentreprenør har vi ansvaret for projektering, koordinering og udførelsen af den samlede byggeopgave, derved afleveres det færdige projekt i henhold til den indgåede kontrakt.

Vi tager udgangspunkt i jeres ønsker, behov, budget osv. Og ud fra det udarbejder vi først skitseforslag og derefter færdiggør vi tegninger og beskrivelser til byggeriet.
Så inden indgåelse af totalentreprisekontrakten får I en fast pris og tidsplan for projektet.

Når I vælger Toft & Alexandersen ApS Som totalentreprenør på jeres byggeprojekt står vi for indhentning af de krævede byggetilladelser, inden byggeriet igangsættes.
Vi varetager også koordineringen af hele byggeprocessen og af alle håndværkere og leverancer undervejs, så tidsplanen overholdes, og alle opgaver udføres i korrekt rækkefølge og uden forsinkelser.
Med Toft & Alexandersen ApS. som totalentreprenør er du således sikret en professionel byggestyring, hvor planlægningen af projektet er baseret på flere års erfaring med byggeledelse og på et indgående kendskab til alle faser af et byggeprojekt.

Totalentreprisen benyttes overvejende ved større opgaver, f.eks. ved:
gennemgribende renovering, større tilbygning eller nybyggeri.
Den overskyggende fordel ved totalentreprisen, at der kun skal indgås kontrakt med et enkelt firma.

Toft & Alexandersen ApS står for al koordinering og kontakt til underleverandører og bærer ansvaret for, at arbejdet udføres tilfredsstillende og i henhold til den indgåede kontrakt.
Samtidig betyder totalentrepriseformen også, at I som bygherre kun skal afregne med et enkelt firma.